دلم از حلقه زلفت شده شیدا چه کنم

شام هجران تو بر دیده چو یلدا چه کنم

من و مستی و یکی ساغر مینا چو به لب

با همه مستی این دیده بینا چه کنم

منم و نسخه جور تو و هیهات ز عشق

چو بسوزم همه بر شعله سینا چه کنم

شدم از عشق تو مجنون چو به صحرادلکم

همه از غصه شیدایی لیلا چه کنم

من که بر سلسله زلف تو آویزم مست

غَرض این است بر این زلف چلیپا چه کنم

جذبه شوق تو آرد چو بر این دل شوری

با همه شوری این آتش موساست چه کنم

بوسه ها خیزد از آن چشمه لعلت شب و روز

این همه ، فتنه بزاید چو به دنیا چه کنم