من همان پیرم که بر میخانه خو کرده دلم

دوستان گرامی اگر مایل به تهیه کتاب های شعر اینجانب هستید لطفا پیغام بگذارید.

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴ ب.ظ رضوان عسکری
سجده عشق

سجده عشق

                                                                                    از کتاب یادم کن امشب


نیست یاری که دل از ما به تمنا ببرد

                            یا حریفی که به می خانه دل از ما ببرد

رهزن عشق که دین می بردش بی پروا

                                  ترسم آخر دل مارا چو به یغما ببرد

باغبان را چو خزان می بردش سرو و سمن

                                گو بهارت همه آید که غم از جا ببرد

سوخت بلبل همه بر کنج قفس بر غم عشق

                               غم عشقی که قرار از همه دنیا ببرد

آتش عشق چو بر سینه نشیند همه وقت

                                جام نابیست که داغ از دل تنها ببرد

ساقی ات را چو به میخانه کند سجد عشق

                                شرط آن است قرار از دل شیدا ببرد

بخت اگریار شود بر همه احوال زمن

                               همتی خواهمش از دیده که ایما ببرد

۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۲:۱۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

شاه دل

                                                                            از کتاب یادم کن امشب


آمد آن شاه دل و باز ز من برد قرارم

                       زخم عشقش چو به جانست از این زخمه خمارم

یک جهان مست ز وصفش یا خرابات نشینند

                             من چه شیرین چو ز هجرش زفلک داد برارم

نشعه و خورد و خمارم چو به میخانه چه مسجد

                                که مرا سیلی سیلاب شده بر دیده نثارم

دیده باران بهار و من بر این چشمه پرعشق

                                        قصه طره پیچش چو برد باز به دارم

آه از این مادر ایام که چو بر گردش چرخش

                          یک جهان رام و یکی من چو هنوزش به شرارم

جرمم این است جوانم همه از عشق، چو پیرم

                                 پدرعشق بسوزد که براین عشق به دارم

دل چو دادم همه برعشق شده ام زنده ز جانم

                               تاکنم دعوی عشقش گه و گاهی به کنارم

۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۲:۰۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

دلنوشته

میان فوج مردگان می خلم

بی منت نگاهی که آزارم دهد

چه آرامند و صبور...

تنها دستی به نوازش خواهند

و شمعی برای یاد بادشان

۰۷ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

آه

                                                                         از کتاب صدای سخن عشق


پیرم و دل هوس باده و می می کندم

                              مگرش بوسه می چاره ایام کند

بر سر هر گذر افتد دل پتیاره خدا

                         تا مگر بر گذرش چشمه دل رام کند

جز همین سینه تنگم نبود سنگ صبور

                            تا همه تلخی ایام بر این جام کند

همه این سینه تنگم به یکی آه جگر

                       عاقبت سوزد و دامن همه بر دام کند

دود آهیست مرا سوزد و سازد هم شب

                             متحیر که چه با سینه ناکام کند

کوزه داران حرم را همه بر جرعه می

                    کی کجا دست طلب نامی و بد نام کند

خواجه را گفت شبی ساقی می خانه پرست

                            مرغ دل را طلب دانه مگر رام کند

۰۶ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

در الست

                                                                                 از کتاب صدای سخن عشق


من در این شهر غریبم همه پتیاره پرست                                                                                

                            خم و خم خانه به سر ساقر و ساقی دم دست

گله بر زلف سیه  دیده نرگس سر شوق

                              همه وحشی صفت و باده و می بر کف دست

دل که از قائله چون لیلی وحشی سر مست

                                      چشم نر گس نگران از لب حتاله پرست

سر شوقم همه ارد ز یکی جرعه نوش

                                 یک دو سه جرعه دگرنوشم از آن در الست

من که هوشیار نیم زان لب دردی کش مست

                                       باده عشق مرا خوشتر از آن در الست

من در این شهر غریبم همه پتیاره پرست

                                می و میخانه و ساقی همه دیوانه و مست

گوشمالم همه داده دل پتیاره و پست

                                چون گرفته است مرا دامن ساقی بر دست


۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

گلزار

                                                                                        از کتاب شیدایی


آن جا که مرا یار به گلزار در آید

                       یوسف نه چنان باز به بازار در آید

هر دم که شود زار مرا دیده به گلزار

                        امید که صبحم ز شب تار در آید

من رندم و بر چشم چرانی همه شاهم

                      ترسم که مرا دیده سر دار در آید

امید مرا شام غمم چون به سر آید

                    یارم همه بر مهر بر این خانه در اید

 من پیرم و چون مرغک سر کنده پر افشان

                       شاید که مرا دیده به گلزار در آید

یک لشکرو شاه و من و یک طره مشکین

                    اینجاست که دل بر سر پیکار در آید

ای دل تو بیاسای ز هر ناله شبگیر

                          ماهی ز شب تار پدیدار در آید


۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری
شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ رضوان عسکری
دایره عشق2

دایره عشق2

                                                                                        از کتاب یادم کن امشب


اینهمه ناز و بر این عشوه نهانی دل من

                              چو بر این پرده ز هر جلوه عیانی دل من

همه رندند بر این خانه چو من نیست یکی

                                تو همان سحر فسونکار جوانی دل من

بر شب تیره زلفت چو گرفتار منم

                                   آفرینش که چنین نقل زبانی دل من

 گاه بر مهری و گاهی همه نازی دل من

                              تو همان راحت روح و همه جانی دل من

هر چه افسونگری آموخته این دیده من

                              چه بگویم که بر این سحر تو آنی دل من

سر سودای تو را نیست به هر می کده جای

                              چو به هر بوسه می نای شبانی دل من

ای که بیداد ز دست دل و این داد گران

                                    که تو بر دایره عشق دوانی دل من

۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری

شعله عشق

                                                                                       از کتاب یادم کن امشب


مژدگانی بده ای دل که دگر مسروری

                              ره به می خانه و بر چاره می مخموری

ای همه دردی و درمان و به یک بوسه شفا

                          مرغ خوش خوانی و بر طرف چمن پرشوری

همچو آتش ز غمت سوز و گدازم همه شب

                      تو که عمریست بر این چشمه ز غم مشهوری

شعله عشقی و بر سینه چنان آتش نار

                              چون دل انگیزترین زخمه به هر سنتوری

سر هر کوی و گذر ره چو بگیرند ز تو

                                با دل اهل و بر این زخمه نوازان جوری

من و تو چشمه عشقیم بر این وادی غم

                                 منظر آرای و مرا مونس و هم منثوری

من خرابات نشینم ز غمت هر شب و روز

                              همه پیداست که بر زخمه چرا ناسوری۰۱ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۵۳ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضوان عسکری