از کتاب شیدایی


ساقیا باده ز پیمانه رضوانم ده

                        که مریدانه تمنای وصال آمده ام

آخر ای دلشکن از سینه پر آه و فغان

                   سر شوریده پی وصف جمال آمده ام

تشنه می میرم و بر چشمه خون سیرابم

            من که شرمنده ز وصفش کر و لال آمده ام

جز رخ دوست نبینم به هر آیینه عشق

              که به هر خط و نشانش به سوال آمده ام

خط زنگار لب و نسخه جادوی رخش

              اینچنین اشک فشان بر خط و خال آمده ام

یک جهان شعر وبر این سینه همه داغ جگر

                    سینه سوز و همه پر آه وملال آمده ام

خواهمش میل وصالش که در او آویزم

                  من که عمری همه بر صید غزال آمده ام